تاریخچه

مانامان با کسب بازار جدید پایش از راه دور، مصمم است در آینده نزدیک به کاهش بار مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی و راه اندازی اولین مرکز پرستاری ملی ایران و در سطح خاورمیانه و آسیای مرکزی پیشتاز باشد. پوشش دهی جامعه ی هدف ای با ابعاد ” بیماران مزمن و حاد، سالمندان و زنان باردار” لز طریق مانامان در راستای اهداف پروژه پاساد، به منظور برداشتن قدم موثری در راستای سلامت ملی و بین المللی دور از دسترس نمی باشد. تیم توسعه سلامت شرکت فناپ با عزمی راسخ و با تکیه بر دارائی های ارزشمند شرکت فناپ میکوشد تا با توسعه ی مانامان طی سه سال آینده بازار مورد نظر را در اختیار گرفته و در راستای اعمال مسئولیت های ملی و بین المللی خود ایفای نقش نماید.

                                                                              چشم انداز مانامان

مانامان با کسب بازار جدید پایش از راه دور، مصمم است در آینده نزدیک به کاهش بار مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی و راه اندازی اولین مرکز پرستاری ملی ایران و در سطح خاورمیانه و آسیای مرکزی پیشتاز باشد. پوشش دهی جامعه ی هدف ای با ابعاد ” بیماران مزمن و حاد، سالمندان و زنان باردار” لز طریق مانامان در راستای اهداف پروژه پاساد، به منظور برداشتن قدم موثری در راستای سلامت ملی و بین المللی دور از دسترس نمی باشد. تیم توسعه سلامت شرکت فناپ با عزمی راسخ و با تکیه بر دارائی های ارزشمند شرکت فناپ میکوشد تا با توسعه ی مانامان طی سه سال آینده بازار مورد نظر را در اختیار گرفته و در راستای اعمال مسئولیت های ملی و بین المللی خود ایفای نقش نماید.

ماموریت ما

مانامان یک اپلیکیشن پایش از راه دور است که هدف فعلی آن پایش از راه دور بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون به منظور انجام مراقبت پیگیرانه و انجام کنترل از راه دور بیمار، دسترسی به پزشکان تخصصی/ فوق تخصصی را گسترش داده، یک رابطه  مستمر بین بیماران و مراقبان فراهم میکند. مانامان ابزاری است که امکان استقرار سیستم مراقبت خانگی بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون را فراهم آورده است. امید است با به کارگیری این اپلیکیشن در سطح ملی عوارض این بیماریها به حداقل رسیده و نیازمندی های بیماران مذکور با کیفیت بالا به گونه ای ارائه گردد که بیماران از کیفیت بالای زندگی برخوردار شوند.