عترت آمد از آیینه‌ام کیست در غار حرای سینه‌ام رگ رگم پیغام احمد می‌دهد سینه ام بوی محمد(ص) می‌دهد میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد