روستای منامن .خورش رستم.هشجین.خلخال


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 17 دی 1397 - 03:34 ب.ظ نظرات()
روستای منامن .خورش رستم.هشجین.خلخال


مرتضی غلامی منامن جمعه 14 دی 1397 - 07:56 ب.ظ نظرات()
زیباییهای روستای سرسبز و گل گیاه منامن نگین بخش خورش رستم از نمای دور


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 20 فروردین 1397 - 02:29 ق.ظ نظرات()
دل هوای وطن وپاره تن کرده هنوز دردیاردل ما لانه وطن کرده هنوز بازدرغربت خود یاد وطن کرده دلم ازخداخواسته ام سوی توبرگرده دلم

[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم


مرتضی غلامی منامن یکشنبه 3 خرداد 1394 - 12:56 ق.ظ نظرات()
نمای دیگر از روستای منامن94
[ سامانه پیامکی روستای منامن50002030335060 ایمیل وب سایت منامن برای ارسال نظرات وپیشنهادات شماره حساب0103961710001شماره کارت6037991345848182برای کمک به سایت منامنmmgmanamin@yahoo.com:

[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 - 01:59 ق.ظ نظرات()