تکدرخت در زمین های کشاورزی روستای منامن و طبیعت زیبا

  طبیعت روستای منامن و اق داغ خورش رستم .هشجنین.خلخال فروردین 1397

  طبیعت روستای منامن

  کندیم منامن از نماهای دور

[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم
[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم
[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم

  جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم
[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم

[ سامانه پیامکی روستای منامن50002030335060 ایمیل وب سایت منامن برای ارسال نظرات وپیشنهادات شماره حساب0103961710001شماره کارت6037991345848182برای کمک به سایت منامنmmgmanamin@yahoo.com:


[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم

  جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم
  طبیعت منامن

  نمای دور از طبیعت منامن

  زیبائیهای وطنم پاره تنم منامن

  طبیعت بسیار دیدنی جذاب ازروستای منامن

  تصاویری از نگین سرسبزحورشرستم شمالی منامن

  منیم كندیم اوجاداغلی گوزل سن .كئچمیشلردن بیر یادیگار گالان سن .اردبیلده خلخالدا افتخارسن .خورش رستمده گوزل كندیم مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــــن..

  منامن مهدانسان های پاک است دلم ازبهرعشقش چاک چاک است

  سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.

  این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند .www.mmgmanamin@yahoo.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود
undefined

  تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم

  تصاویری از اطراف پل معلق جاده اردبیل .سرچم

  پل معلق کابلی برروی رود قزیل اوزن

  یادیما سالدی بوعکس کتده گئچن گونلریمی یانداغن ایچره عزیزبوغداسئچن گونلریمی یادیماسالدی منیم خَلوَرآشیرماق زامانی آغلیوب بیرده قایتماق دَدَه ورماق زامانی

  جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم وطنیم سن منی سنلن تانی لّار اوجاداغی دومان چنلن تانی لّار

  نمای از طبیعت وزیبائیهای روستای منامن در اردبهشت 1393

  طیبعت نگین سرسبز خورش رستم شمالی منامن