تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir
تکدرخت در زمین های کشاورزی روستای منامن و طبیعت زیبا


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 12 دی 1397 - 09:51 ب.ظ نظرات()
طبیعت روستای منامن و اق داغ خورش رستم .هشجنین.خلخال فروردین 1397


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 20 فروردین 1397 - 02:13 ق.ظ نظرات()
طبیعت روستای منامن


مرتضی غلامی منامن شنبه 16 خرداد 1394 - 01:55 ق.ظ نظرات()
کندیم منامن از نماهای دور

[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم
[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم
[ تورامن دوست دارم زادگاهم تورامن می ستایم یادگاهم توراازجان ودل من دوست دارم گلستان می شود باتوبهارم


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 - 11:12 ب.ظ نظرات()
جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم
[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم

[ سامانه پیامکی روستای منامن50002030335060 ایمیل وب سایت منامن برای ارسال نظرات وپیشنهادات شماره حساب0103961710001شماره کارت6037991345848182برای کمک به سایت منامنmmgmanamin@yahoo.com:


[ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 - 12:57 ق.ظ نظرات()
جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم

مرتضی غلامی منامن دوشنبه 17 شهریور 1393 - 11:45 ق.ظ نظرات()
طبیعت منامن


مرتضی غلامی منامن شنبه 24 خرداد 1393 - 01:58 ق.ظ نظرات()
نمای دور از طبیعت منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 20 خرداد 1393 - 12:55 ق.ظ نظرات()
زیبائیهای وطنم پاره تنم منامن


مرتضی غلامی منامن یکشنبه 18 خرداد 1393 - 12:55 ق.ظ نظرات()
طبیعت بسیار دیدنی جذاب ازروستای منامن


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 12 خرداد 1393 - 01:18 ق.ظ نظرات()
تصاویری از نگین سرسبزحورشرستم شمالی منامن


مرتضی غلامی منامن جمعه 2 خرداد 1393 - 01:39 ق.ظ نظرات()