تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir
نوحه ماه محرم 1392منامن:مداحی خوش صدا جناب اقای ذكریا عطائی منامن
[]


مرتضی غلامی منامن یکشنبه 1 دی 1392 - 10:20 ب.ظ نظرات()
ماه محرم 1392 منامن:مداح ذکریا عطائی منامن
[]


مرتضی غلامی منامن جمعه 1 آذر 1392 - 12:09 ب.ظ نظرات()
تاسوعا واش نذری در خلخال.هشجین.منامن: با مداحی ذکریا عطائی
[]


مرتضی غلامی منامن پنجشنبه 30 آبان 1392 - 10:57 ب.ظ نظرات()
عاشورا در منامن 1392: مداح ذکریا عطائی منامن همراه با اذان ظهر عاشورا
[]


مرتضی غلامی منامن پنجشنبه 30 آبان 1392 - 10:23 ب.ظ نظرات()
عاشورا در منامن:مداح ذکریا عطائی منامن عاشورا 1392در منــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــن : (با مداحی ذکریا عطائی منامن)خورش رستم شمالی 15 کیلومتری شهری هشجین 65 کیلومتری شهرستان خلخال در استان اردبیل برای ذیدن وب سایت اطلاع سانی روستای منامن www.manaman.ir
[
]


مرتضی غلامی منامن پنجشنبه 30 آبان 1392 - 10:06 ب.ظ نظرات()
نوحه 1392منامن:مداح اهل بیت ذکریا عطائی منامن درمسجد منامن
[
]


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 28 آبان 1392 - 09:02 ب.ظ نظرات()
نوحه 1392منامن:مداح اهل بیت ذکریا عطائی منامن درمسجد جامع منامن
[]


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 27 آبان 1392 - 10:23 ب.ظ نظرات()
نوحه 1392منامن:مداح اهل بیت ذکریا عطائی منامن
[]


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 27 آبان 1392 - 10:12 ب.ظ نظرات()
ماه محرم 1392manamanمنامن:روضه خوان و مداح:امام جمعه hasjinهشجین-khalkhalخلخال
[]


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 27 آبان 1392 - 04:57 ب.ظ نظرات()
نوحه1392منامن:مداح علی مهری منامن


[]


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 27 آبان 1392 - 04:19 ب.ظ نظرات()
نوحه 1392 منامن :من دل اچاندان دیمیشم یا حسین
[]


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 27 آبان 1392 - 03:42 ب.ظ نظرات()