تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir
منیم كندیم اوجاداغلی گوزل سن .كئچمیشلردن بیر یادیگار گالان سن اونبیر شهید انقلابا ویریب سن .اسلاما انقلابا دایاق سن .اردبیلده خلخالدا افتخارسن .خورش رستمده گوزل كندیم منامن ( مرتضی غلامی منامن )

[ شهدای روستای منامن روحشان شادویادشان گرامی 

  
منیم كندیم اوجاداغلی گوزل سن .كئچمیشلردن بیر یادیگار گالان سن اونبیر شهید انقلابا ویریب سن .اسلاما انقلابا دایاق سن    .اردبیلده خلخالدا افتخارسن .خورش رستمده گوزل كندیم منامن ( مرتضی غلامی منامن )


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 2 بهمن 1397 - 11:28 ب.ظ نظرات()
شهدای روستای منامن


مرتضی غلامی منامن دوشنبه 24 دی 1397 - 11:41 ب.ظ نظرات()
یادواره شهدای روستای منامن همزمان با روز اربعین در روستای منامن برگزار


مرتضی غلامی منامن جمعه 28 آبان 1395 - 12:43 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهیدرسول علیاری منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:37 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهید سیامک نظامی منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:36 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهیدعلی معصومی منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:34 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهیدسبحانعلی فروخی منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:33 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهید سالاربابایی منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:31 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:خردسال ترین شهید روستای منامن :شهید بهارعلی غلامی منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:24 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهید احمدنوری منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:23 ق.ظ نظرات()
عکس شهدای منامن:شهیدعلی نظرزاده منامن


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 13 مرداد 1394 - 03:18 ق.ظ نظرات()