تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir
عاشورا در منامن (۲)مرثیه خوان حاج ثابت حاتمی منامن

[]


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 9 مرداد 1392 - 02:51 ب.ظ نظرات()
عاشورا در منامن (1)مرثیه خوان حاج ثابت حاتمی منامن اذان گو حاج رضا نطرزاده
]


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 9 مرداد 1392 - 01:19 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : نوحه روستای منامن :مداح رضاشاد منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن چهارشنبه 15 آذر 1391 - 04:01 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : نوحه ماه محرم 1391 :مداح حاج ثابت حاتمی و رایت عبادی منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 11:46 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : فیلم نوحه ماه محرم 1391 روستای منامن:مداح ابو محمد عبادی منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 11:08 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : نوحه ماه محرم 1391 منامن مداح علی مهری منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 10:58 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : مامحرم 1391 و حسن حسین سنتی منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 10:37 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : نوحه ماه محرم 1391 منامن با حضور نماینده شهرستان خلخال مداح حاج ثابت حاتمی و رضا شاد منامن
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 10:25 ب.ظ نظرات()
مطلب رمز دار : نوحه ماه محرم 1391 منامن در سیداولن نمهیل
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مرتضی غلامی منامن سه شنبه 14 آذر 1391 - 08:07 ب.ظ نظرات()