تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir
ماه محرم منامن نوحه قدیمی منامن مداح فیاض عطائی منامن
یادبادآن روزگاران یادباد
یادآنانی که زمانی دربین مابودندوالآن نیستندبه خیر.
یادآنانی که زینت وزیور دسته های عزاداری مابودندبه خیر.
یادآنانی که صدای اباالفضل علمدارگفتنشان گوش وجان هارامی نواخت به خیر.
یاد مرحومین:حیات اله نظرزاده،نجفقلی مهدیزاده،گل آقامروتی،آیت اله عمرانی،ملکعلی عبداللهی،حسنقلی درخشان،عقاب علی نظرزاده وتمامی آنانی که دلهادرنگاه کردن به چنین فیلم هایی به یادونام آن هامی تپدبه خیر.

شادی روحشان صلوات.

[]


مرتضی غلامی منامن شنبه 5 مرداد 1392 - 03:47 ب.ظ نظرات()
ماه محرم 1380 منامن دسته سینه زنی غزیزانیکه دربین مانیستند
یادبادآن روزگاران یادباد
یادآنانی که زمانی دربین مابودندوالآن نیستندبه خیر.
یادآنانی که زینت وزیور دسته های عزاداری مابودندبه خیر.
یادآنانی که صدای اباالفضل علمدارگفتنشان گوش وجان هارامی نواخت به خیر.
یاد مرحومین:حیات اله نظرزاده،نجفقلی مهدیزاده،گل آقامروتی،آیت اله عمرانی،ملکعلی عبداللهی،حسنقلی درخشان،عقاب علی نظرزاده وتمامی آنانی که دلهادرنگاه کردن به چنین فیلم هایی به یادونام آن هامی تپدبه خیر.
شادی روحشان صلوات.
[]


مرتضی غلامی منامن شنبه 5 مرداد 1392 - 03:25 ب.ظ نظرات()
خاطرات قدیمی را زنده کنیم:بافیلم قدیمی ماه محرم 1380 منامن :بیاد درگذشتگان روستای منامن که دراین مراسم حضور دارند(باذکر صلوات)
[
یادبادآن روزگاران یادباد
یادآنانی که زمانی دربین مابودندوالآن نیستندبه خیر.
یادآنانی که زینت وزیور دسته های عزاداری مابودندبه خیر.
یادآنانی که صدای اباالفضل علمدارگفتنشان گوش وجان هارامی نواخت به خیر.
یاد مرحومین:حیات اله نظرزاده،نجفقلی مهدیزاده،گل آقامروتی،آیت اله عمرانی،ملکعلی عبداللهی،حسنقلی درخشان،عقاب علی نظرزاده وتمامی آنانی که دلهادرنگاه کردن به چنین فیلم هایی به یادونام آن هامی تپدبه خیر.
شادی روحشان صلوات.]


مرتضی غلامی منامن شنبه 5 مرداد 1392 - 12:08 ب.ظ نظرات()
این نوحه بسیار زیبا از آثار دوران جوانی سلیم موذن زاده میباشد. توصیه میشود تا آخرش گوش کنین. نیمه دوم ویدئو بسیار زیباست
[]


مرتضی غلامی منامن جمعه 26 آبان 1391 - 09:47 ب.ظ نظرات()
فیلم ویدیوی ماه محزم 1391 منامن :مداح ذکریا عطایی منامن .ویدئوهای سایت اپارات ومنامن در سایت منامن
[


مرتضی غلامی منامن پنجشنبه 8 تیر 1391 - 04:39 ب.ظ نظرات()