وب سایت روستای منامن

▬ زمستان منامن
▬ نمای دور از طبیعت زمستای روستای منامن خلخال هشجین /منامین
▬ طبیعت زمستانی روستای منامین شهرستان خلخال
▬ جانم قربان اولسون سنه وطنیم توپراقوندان اولسون منیم کفنیم سنسیزقلبیم ورماز،گولمزاوره گیم نه قدری وارآدون،اولمزاوره گیم وطنیم سن منی سنلن تانی لّار اوجاداغی دومان چنلن تانی لّار
▬ طبیعت چهره زمستای روستای منامن
▬ انا لله و انا الیه راجعون ))تسلیت واژه ی كوچكی است در برابر غم بزرگ شماخانواده محترم اقای مختاری نمهیل بانهایت تآسف وتآثر در گذشت مرحوم مغفور شادروان.سجاد مختاری نمهیل. رابه خانواده محترم انمرحوم تسلیت عرض می گوییم
▬ به وب سایت www.manaman.irروستای منامن خوش امدید
▬ شهید مهدی مالکی منامن نام پدر: زین العابدین شغل(ها): تاریخ تولد: 25-4-1362 شمسی محل تولد: تهران - تهران - تهران تاریخ شهادت : 12-1-1364 شمسی محل شهادت : دلیل شهادت : گلزار شهدا: قطعه:27 ردیف:133 شماره مزار:3 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
▬ شهید لیلا مالکی منامن نام پدر: زین العابدین شغل(ها): تاریخ تولد: 19-5-1363 شمسی محل تولد: تهران - تهران - تهران تاریخ شهادت : 12-1-1364 شمسی محل شهادت : دلیل شهادت : گلزار شهدا: قطعه:27 ردیف:132 شماره مزار:3 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
▬ منامین روستای من
▬ بخوان،دلت تنگ بشه،چشات پرازاشك بشه بدون این كه خیلی هارابشناسی ...
▬ شعر زیبا از اسماعیل حکمتی منامن :یادش به خیر «كندیم وكندیمین شریف انسانلاری مخصوصا بودنیادان كوچن لری»
▬ نمای از طبیعت زمستانی اغ داق خورش رستم هشجین خلخال از منامن
▬ طبیعت زمستانی جاده هشجین به منامن
▬ قطره ای از داشته های منامین