تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir - سایت ها ووبلاكهای ورزشی شهرستان خلخال
ورزشـــی
عنوان نام مدیر آدرس
کاراتـــه خلخــــال ایمان http://iman-karate-jkr.blogfa.com
آرتا فوتبال ( فوتبال استان ) امیر رضا سعیدی http://artafootball.blogfa.com
هیئت هندبال خلخال حمید مولایی http://www.handball-khalkhal.blogfa.com/
هیئت اسکی خلخال هیئت اسکی خلخال http://khalkhalski.blogfa.com/