تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir


خدا بیامرزد مرحوم نعمت اله قهرمانی را وقتیكه ما بچه بودیم 10 _15 روزمانده به ماه محرم بچه هارا جمع میكردو حسن حسن می گفتن روحش شاد یادش گرامی