سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید. وب سایت اطلاع رسانی روستای منامن www.manaman.ir - کدقالب حرفه ی ماه محرم 93
منوی اصلی وب سایت منامن
نویسندگان وب سایت منامن
دوستان وب سایت منامن
صفحات جانبی وب سایت منامن
آرشیو وب سایت منامن
منوی اضافه منامن
  شهدای منامن این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
 • به وبسایت منامن خوش امدید قدم رنجه فرمودید راستی نظر یادت نره
آمار و اطلاعات وب سایت منامن
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی منامن :
قدرت گرفته ازسایت منامن : تم کده !
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]"  href="[cb:blog_atom_href]" />
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0">

  <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/css/superfish.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/style1.css" id="colors" />
  <link rel="stylesheet" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/css/responsive.css" />
  <link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

    <!--[if lt IE 9]>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/css/ie.css">
    <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
    <script src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/js/PIE_IE678.js"></script>
    <script src="http://css3-mediaqueries-js.googlecode.com/svn/trunk/css3-mediaqueries.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body class="kp-blog">
<header id="header-page">
      <div class="top-header">
          <div class="container">
              <div id="logo">
                  <h1 dir="rtl" ><a href="[cb:blog_full_address]" >[cb:blog_title]</a></h1>
              </div>
              <nav class="pull-left">
                  <ul class="sf-menu" id="main-menu" dir="rtl">
                  <li class="current-item-menu">
                    <a href="[cb:blog_full_address]">صفحه نخست</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با من</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="/post/archive">آرشیو نوشته ها</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a>
                  </li>
                </ul>
                <div id="mobile-menu">
                      <span>منو</span>
                      <ul id="toggle-view-menu" dir="rtl">
                          <li class="clearfix">
                              <h3><a href="[cb:blog_full_address]">صفحه نخست</a></h3>
                          </li>
                          <li class="clearfix">
                              <h3><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با من</a></h3>
                          </li>
                          <li class="clearfix">
                              <h3><a href="/post/archive">آرشیو نوشته ها</a></h3>
                          </li>
                          <li class="clearfix">
                              <h3><a href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a></h3>
                          </li>
                      </ul><!--toggle-view-menu-->
                </div><!--mobile-menu-->
              </nav>
              <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <!-- container -->
      </div>
      <!-- top-header -->
      <div class="bottom-header">
      <div class="container">
          <div class="top-news pull-left">
              <span>سلام بر حسین</span>
              <div class="list_carousel">
              <ul class="carousel-1">
                <li style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><a href="#" dir="rtl">از بخش های مختلف سایت دیدن نمایید</a></li>
                <li style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><a href="#" dir="rtl">خوش آمدید...</a></li>
                <li style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><a href="#" dir="rtl">منتظر نظرات شما هستم</a></li>
              </ul>
              <div class="clearfix"></div>
            </div>
            <!-- list_carousel -->
          </div>
          <!-- top news -->
        <div class="search-box pull-right">
            <form target="_new" method="get" action="http://www.google.com/search" dir="rtl">
                <div class="form-group">
                    <input type="text"  name="q" class="form-control" onBlur="if (this.value == '')
            this.value = this.defaultValue;" onFocus="if (this.value == this.defaultValue)
            this.value = '';" value="جستجو..." >
                </div>
                <button type="submit" name="sitesearch" value="[cb:blog_full_address]"><span class="icon-search"></span></button>
            </form>
        </div>
        </div>
          <!-- container -->
      </div>
      <!-- bottom-header -->
</header>
<!-- header-page -->
<div id="content" class="container clearfix">
    <div class="main-top">
        <div class="col-area-1 pull-left">
            <div class="widget widget-social">
                <ul class="list-unstyled clearfix">
                    <li><a href="[cb:blog_rss_href]" class="pull-left"><span class="icon-rss"></span></a><span>  </span></li>
                    <li><a href="[cb:blog_contact_href]" class="pull-left"><span class="icon-envelope"></span></a><span>  </span></li>
                    <li><a href="[cb:blog_author_link]" class="pull-left"><span class="icon-info"></span></a><span>  </span></li>
                    <li><a href="[cb:blog_full_address]" class="pull-left"><span class="icon-home"></span></a><span>  </span></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-1 -->
        <div class="col-area-2 pull-left">
            <div class="widget newsletter clearfix">
                <span class=" envelope1" style=" float: left; font-size: 23px;font-size: 23px;padding: 13px 0;width: 64px; height: 50px;text-align: center; " ></span>
                <h2 class="pull-right" dir="rtl">[cb:blog_slogan]</h2>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-2 -->
        <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <!-- main-top -->
    <div id="main-content">
        <div class="col-area-3 pull-left">
            <div class="list-posts clearfix">
                <ul class="list-unstyled">
         <cb:block_post>
            <cb:loop_post>
                   <div class="kp-breadcrumb">
                      <ol class="breadcrumb"><li><span> </span><a href="#"></a></li></ol>
                      <span></span>
                   </div>
                    <li class="clearfix">
                        <div class="item clearfix">
                            <div class="item-content">
                                <header class="header-item">
                                    <span class="icon-file-text pull-right"></span>
                                    <div class="item-right">
                                        <h4 dir="rtl" style="font-weight: 700;"><a href="[cb:post_href]"><b>[cb:post_title]</b></a> </h4>
                                    </div>
                                    <div class="clearfix"></div>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-bottom: 0px;" >
                                        <li dir="rtl" class="kp-author"><span class="icon-user pull-right"></span><a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></li>
                                        <li dir="rtl" class="kp-view"><span class="icon-calendar pull-right"></span>[cb:post_create_date]  ساعت [cb:post_create_time]</li>
                                    </ul>
                                    <cb:block_post_category>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-top: 0px; border-top: none; margin-bottom: 0px;">
                                        <li dir="rtl" class="kp-author"><span class="icon-list pull-right"></span><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category></li>
                                       </ul>
                                    </cb:block_post_category>
                                    <cb:block_post_tag>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-top: 0px; border-top: none;margin-bottom: 0px;">
                                        <li dir="rtl" class="kp-view"><span class="icon-tags pull-right"></span><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]">[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></li>
                                    </ul>
                                    </cb:block_post_tag>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-top: 0px; border-top: none;margin-bottom: 0px;">
                                        <li dir="rtl" class="kp-view"><span class="icon-comments pull-right"></span><a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count]</a> </li>
                                    </ul>
                                </header>
                                <div class="postbody" style="text-align: justify; line-height: 1.8em; font-family: Tahoma; " dir="rtl">
                                      [cb:post_author_photo_big]
                                      [cb:post_body1]
                                      [cb:post_body2]
                                </div>
                                [cb:post_continue_link]
                            </div>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>

                   <cb:block_post_related_link>
                   <div class="kp-breadcrumb">
                      <ol class="breadcrumb"><li><span> </span><a href="#"></a></li></ol>
                      <span></span>
                   </div>
                    <li class="clearfix">
                        <div class="item clearfix">
                            <div class="item-content">
                                <header class="header-item">
                                    <span class="icon-file-text pull-right"></span>
                                    <div class="item-right">
                                        <h4 dir="rtl" style="font-weight: 700;"><b>مطالب مرتبط</b> </h4>
                                    </div>
                                    <div class="clearfix"></div>

                                    <cb:loop_post_related_link>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-top: 0px; border-top: none;margin-bottom: 0px;">
                                        <li dir="rtl" class="kp-view"><span class="icon-caret-left pull-right"></span><a href="[cb:post_related_link_href]">[cb:post_related_link_name]</a></li>
                                    </ul>
                                    </cb:loop_post_related_link>
                                </header>

                            </div>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                   </cb:block_post_related_link>
            </cb:loop_post>
        </cb:block_post>

                   <cb:block_general_list>
                   <div class="kp-breadcrumb">
                      <ol class="breadcrumb"><li><span> </span><a href="#"></a></li></ol>
                      <span></span>
                   </div>
                    <li class="clearfix">
                        <div class="item clearfix">
                            <div class="item-content">
                                <header class="header-item">
                                    <span class="icon-list pull-right"></span>
                                    <div class="item-right">
                                        <h4 dir="rtl" style="font-weight: 700;"><b>لیست کامل</b> </h4>
                                    </div>
                                    <div class="clearfix"></div>
                                    <cb:loop_general_list>
                                    <ul class="list-inline kp-metadata clearfix" style="margin-top: 0px; border-top: none;margin-bottom: 0px;">
                                        <li dir="rtl" class="kp-view"><span class="icon-caret-left pull-right"></span><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a></li>
                                    </ul>
                                    </cb:loop_general_list>
                                </header>

                            </div>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                    </cb:block_general_list>

                </ul>
                <div class="clearfix"></div>
                <cb:block_pages>
                <div class="wrap-page-links clearfix">
                    <ul class="page-numbers">
                       <cb:loop_pages><li><a href="[cb:pages_href]" class="page-numbers">[cb:pages_no]</a></li></cb:loop_pages>
                    </ul>
                </div>
                <div class="clearfix"></div>
                </cb:block_pages>
            </div>
            <!-- list-post -->
            <div class="widget widget-gallery">
                <h2 class="widget-title clearfix">
                    گالری تصاویر
                    <!--<a>&nbsp;</a>-->
                    <span></span>
                </h2>
                <!-- widget-title-2 -->
                <div class="list_carousel">
                  <ul class="carousel-4">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-13b.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-13.jpg" alt="">
                                <div class="mask">
                                    <span class="icon-link"></span>
                                </div>
                            </a>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-14b.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-14.jpg" alt="">
                                <div class="mask">
                                    <span class="icon-link"></span>
                                </div>
                            </a>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-15b.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-15.jpg" alt="">
                                <div class="mask">
                                    <span class="icon-link"></span>
                                </div>
                            </a>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-16b.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-16.jpg" alt="">
                                <div class="mask">
                                    <span class="icon-link"></span>
                                </div>
                            </a>
                        </div>
                        <!-- item -->
                    </li>
                  </ul>
                  <div class="clearfix"></div>
                  <a id="prev4" class="prev icon-arrow-left" href="#"></a>
                  <a id="next4" class="next icon-arrow-right" href="#"></a>
                  <div class="clearfix"></div>
                </div>
            </div>
            <!-- widget gallery -->

<div class="widget widget-tweet">
            <span class=""></span>
                <div id="tweets">

                <ul class="tweetList"><li class="tweet_content item"><p class="tweet_link"> </p></li></ul></div>
        </div>
        </div>
        <!-- col-area-3 -->
        <div class="col-area-4 pull-left">
            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-coffee pull-right"></span> عکس</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-6.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-6.jpg" alt="">
                            </a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>

            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-flag pull-right"></span> درباره سایت</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a href="[cb:blog_author_link]">
                               [cb:blog_logo]
                            </a>
                            <div class="item-content">
                                <p style="text-align: center; padding-bottom: 20px;" dir="rtl">[cb:blog_description]</p>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>

            <cb:block_blog_recent_post>
            <div class="widget photo-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-folder-open-alt pull-right"></span> آخرین عناوین</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                <cb:loop_blog_recent_post>
                    <li>
                        <div class="item clearfix" >
                            <div class="item-content" >
                                <header class="header-item" style="border-bottom: 1px solid #ddd; padding-bottom: 10px;">
                                    <span class="icon-comments pull-right"></span>
                                    <div class="item-right">
                                        <h4><a href="[cb:blog_recent_post_href]" class="lastTopicLink" dir="rtl">[cb:blog_recent_post_text]</a></h4>
                                        <ul class="list-inline kp-metadata clearfix">
                                            <li class="kp-view" style="text-align: right !important;" dir="rtl"><span class="icon-calendar pull-right"></span>تاریخ [cb:blog_recent_post_date]</li>
                                        </ul>
                                    </div>
                                </header>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                 </cb:loop_blog_recent_post>
                    <li>
                        <div class="item clearfix" >
                            <div class="item-content" >
                                <header class="header-item" style="border-bottom: 1px solid #ddd; padding-bottom: 10px;">
                                    <span class="icon-list pull-right"></span>
                                    <div class="item-right">
                                        <h4><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]" dir="rtl">لیست کامل مطالب ارسالی</a></h4>
                                    </div>
                                </header>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            </cb:block_blog_recent_post>

            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-coffee pull-right"></span> عکس</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-7.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-7.jpg" alt="">
                            </a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>

        <cb:block_blog_category>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-list pull-right"></span>موضوعات سایت</h2>
            <ul class="list-unstyled">
            <cb:loop_blog_category>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-list"></i><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]</a> ([cb:blog_category_post_count])
                </li>
            </cb:loop_blog_category>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_blog_category>
        <cb:block_author>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-user pull-right"></span>نویسندگان</h2>
            <ul class="list-unstyled" >
                <li dir="rtl">
                <cb:loop_author>
                    <i class="icon-user"></i><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]</a> ([cb:author_post_count])
                </cb:loop_author>
                </li>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_author>

        <cb:block_poll>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-question pull-right"></span>نظرسنجی</h2>
            <ul class="list-unstyled" >
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-question-sign"></i>[cb:poll_question]
                </li>
            <cb:loop_poll>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-arrow-left"></i>[cb:poll_answer]
                </li>
            </cb:loop_poll>
            <input type="submit" value="   [cb:poll_button_text]   "/>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_poll>

        </div>
        <!-- col-area-4 -->
        <div class="widget widget-tweet" style="background: none;"></div>
    </div>
    <!-- main-content -->
    <div id="sidebar" class="pull-left">
        <cb:block_blog_archive>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-archive pull-right"></span>آرشیو</h2>
            <ul class="list-unstyled">
            <cb:loop_blog_archive>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-file-text-alt"></i><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>
                </li>
            </cb:loop_blog_archive>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-list"></i><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_blog_archive>
        <cb:block_blog_tag_cloud>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-tags pull-right"></span>برچسب ها</h2>
            <ul class="list-unstyled">
            <cb:loop_blog_tag_cloud>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-tag"></i><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a>
                </li>
            </cb:loop_blog_tag_cloud>
            </ul>
        </div>
           </cb:block_blog_tag_cloud>
        <cb:block_link>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-gift pull-right"></span>پیوندها</h2>
            <ul class="list-unstyled">
            <cb:loop_link>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-gift"></i><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a>
                </li>
            </cb:loop_link>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-list"></i><a href="[cb:link_full_list_href]" target="_blank">همه لینکها</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_link>
            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-coffee pull-right"></span> عکس</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-9.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-9.jpg" alt="">
                            </a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        <cb:block_linkdaily>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-hand-left pull-right"></span>پیوندهای روزانه</h2>
            <ul class="list-unstyled" >
            <cb:loop_linkdaily>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-hand-left"></i><a href="[cb:linkdaily_href]" target="_blank" title="[cb:linkdaily_title]" >[cb:linkdaily_text]</a>
                </li>
            </cb:loop_linkdaily>
            <li dir="rtl"><i class="icon-list"></i><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_linkdaily>

        <cb:block_extrapage>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-file pull-right"></span>صفحات جانبی</h2>
            <ul class="list-unstyled" >
            <cb:loop_extrapage>
                <li dir="rtl">
                    <i class="icon-file"></i><a href="[cb:extrapage_href]" >[cb:extrapage_title]</a>
                </li>
            </cb:loop_extrapage>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_extrapage>

        <cb:block_stat>
        <div class="widget widget_archive">
            <h2 class="widget-title"><span class="icon-bar-chart pull-right"></span>آمار سایت</h2>
            <ul class="list-unstyled" >
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>بازدید امروز : [cb:stat_today_view]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
                <li dir="rtl"><i class="icon-angle-left"></i>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
            </ul>
        </div>
        </cb:block_stat>

            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-leaf pull-right"></span> امکانات سایت</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <div class="item-content">
                                <div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;" dir="rtl">[cb:blog_script]</div>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="widget popular-post">
                <h2 class="widget-title"><span class="icon-coffee pull-right"></span> عکس</h2>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li>
                        <div class="item clearfix">
                            <a target="_blank" href="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-8.jpg">
                                <img src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/postimages/posts/img-8.jpg" alt="">
                            </a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </div>
    </div>
    <!-- sidebar -->
</div>
<!-- container -->
<div id="bottom-sidebar">
    <div class="container clearfix">
        <div class="col-area-5">
            <div class="widget widget-text" dir="rtl">
                <p><b>[cb:blog_title]</b></p>
                <p>[cb:blog_slogan]</p>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-5 -->
        <div class="col-area-6">
            <div class="widget widget-flickr">
                <h2 class="widget-title"> </h2>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-6 -->
        <div class="col-area-7">
            <div class="widget widget_categories">
                <h2 class="widget-title"> </h2>
                    <ul class="list-unstyled">
<!--                    <li>
                        <a href="#">&nbsp;</a>
                    </li>-->
                    </ul>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-7 -->
        <div class="col-area-8">
            <div class="widget widget_pages">
                <h2 class="widget-title"> </h2>
                    <ul class="list-unstyled">
<!--                    <li>
                        <a href="#">&nbsp;</a>
                    </li>-->
                </ul>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-8 -->
        <div class="col-area-9">
            <div class="widget widget-contact">
                <h2 class="widget-title" dir="rtl">منوی کاربری</h2>
                <div class="widget-content">
                    <ul class="list-unstyled">
                        <li dir="rtl" class="clearfix" style="text-align: right !important;"><span class="icon-info pull-right"></span>  <a href="[cb:blog_author_link]">مدیر سایت: [cb:blog_author_name]</a></li>
                        <li dir="rtl" class="clearfix" style="text-align: right !important;"><a href="[cb:blog_contact_href]"><span class="icon-phone pull-right"></span>  تماس با مدیر سایت</a></li>
                        <li dir="rtl" class="clearfix" style="text-align: right !important;"><span class="icon-envelope pull-right"></span>  [cb:blog_email]</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- col-area-9 -->
    </div>
    <!-- container -->
</div>
<!-- bottom-sidebar -->
<footer id="page-footer">
    <div class="container">
        <p class="copy-right pull-left"> طراح قالب <span><a style="color: #fff;" href="http://negash.ir">نقاشــ</a></span></p>
        <ul class="pull-right list-inline">
            <li><a href="[cb:blog_rss_href]" class="icon-rss"></a></li>
            <li><a href="[cb:blog_contact_href]" class="icon-envelope"></a></li>
            <li><a href="[cb:blog_full_address]" class="icon-home"></a></li>
        </ul>
    </div>
</footer>
<!-- page footer -->
<span class="back-to-top icon-arrow-up"></span>

<script src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/js/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/js/superfish.js"></script>
<script src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/js/jquery.carousel-6.2.1.js"></script>
<script src="http://takabnak.ir/skins/res2/skin10/js/custom.js"></script>

</body><!--  1393/8/3  -->
</html>
شهدای روستای منامن سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود :
معمولی متوسط بزرگ خیلی بزرگ
پیوندهای روزانه وب سایت منامن
نظر سنجی وب سایت منامن
ابر برچسب های وب سایت منامن
این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهای روستای مــــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــــــن ایجاد شده است عزیزانیکه مطالب وتصاویر جالبی درباره روستای مــــــــــــنامــــــــــــن دارند خواهشمندیم به ادرس ایمیل ما ارسال کنند manaman755@gmail.comنظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود .
پشتیبانی
سلامی گرم به همه بازدیدکنندگان وب سایت مــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن امیدوارم از این سایت نهایت استفاده رو ببرید و اگر کمبود یا کاستی از من دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.لطفا جهت پیشرفت سایت نظر بگذارید و به وبلاگ های دیگه خودم که در اینجا لینک شده هم سر بزنید... این سایت جهت معرفی هرچه بهتر استعدادهاروستای مــــــــــــــــــــــــــــنامـــــــــــــــن ایجاد شده است مطمئنا با نظرات و راهنماییهای شما عزیزان روز به روز شاهد پر بار تر و پر محتوی تر شدن سایت خواهیم بود -----------------------------

زیر باران

---------------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
--------------------------------------------------------
Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب
-------------------------------- ---------------------------------------------------------

کدهای رایگان وبلاگ

------------------------------کد پیغام خوش آمدگویی

 • لیزر
 • --------------------------------- کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک

  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
  --------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ------------------------------------------------ -----------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ------------------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  -------------------------------------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  -------------------------------------------

  ابزار وبمستر

  ---------------------

  کد قفل کردن راست کلیک

  ---------------------

  هدایت به بالای

  قالب وبلاگ

  کدهای رایگان وبلاگ

  زیر باران