وجه تسمیه یا معنی منامننویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ 

وجه تسمیه منامن یا معنی منامن نویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ 

منامن : نام دهی است از دهات بخش خورشرستم شمالی شهرستان

خلخال و استان اردبیل ازالحاظ جغرافیایی محصور است ازشمال به

دهستان دمدل و نسبتاًبه چایقوشان و از شرق به روستای نمهیل و از

جنوب به رودخانه قزل اوزن و از غرب به دهستانهای گلگلاب و هشی و

هشجین 

1-  این  واژه در اصل چه بوده است : این  واژه در اصل مَنامْ بوده ، یعنی

خواب (مهذب الاسماء) (دهار)که از نوم گرفته شده یعنی خواب وخوابگاه

و در آیات قرآنی آمده است: (مَنامِکُم بِالَّلیْلِ وَالنَّهار ) 

مَنامِ : به معنی خوابگاه ، بسترگاه و استراحتگاه است ( معین )

بدلیل وجود  بسترگاهها و خوابگاههای نزدیک به هم مانند قاراقیشلاق_

خلف باغی  _فرامرز دره سی  _  پأجیک  _  خنگل یاتان _ و قاراتپه که

آثار تاریخی و سکونت بشری درآنها یافت شده این نظریه قوّت می یابد

که مَنامَن همان منامان بوده بمعنی خوابگاهها و بسترگاهها  که امروزه

بدلیل  واقع شدن منامن در مرکزیت و  کوهپایه بخاطر .

الف _ استفاده بیشتر و بهتر از زمینهای زراعی و کشاورزی در زمینهای

هموار و مسطح

ب _ دست برتر داشتن به هنگام هجوم دشمن

ج _ دید کافی داشتن به اطراف از لحاظ امنیتّی و آماده سازی ساز و

برگ مقابله با حمله و هجوم دشمن 

2 _  مَنْ آمَنْ : مَن آمَن یعنی: چه کسی امنیت می دهد، یا امنیت مرا 

تأمین میکند، مرا بی ترس و بیم  و ایمن می گرداند .

مأمن و ایمن : محل امن ، پناهگاه ، آنجا که خیال آدمی از هر لحاظ راحت

و آسوده است نیز از ریشه آمن می باشد

آمن : بتنهایی یعنی بدون ترس و بیم، بی زینهار با توجه به توضیحاتفوق

این نظریه نیز امکان بیشتری دارد . منامن از لحاظ  مکانی در  جایی قرار

گرفته که اولاً  کوهپایه است و از اطراف با کوههای نسبتا بلندی احاطه

شده و دقیقاً در گوشه ای واقع شده است . این منطقی بنظر می رسد

که کسی اگر پناه بگیرد در گوشه ای می گیرد کهآسیب کمتری ببیند یا

بدون آسیب باشد، منامن هم دقیقا در گوشه ای میان دوکوه نزدیک بهم

قرار گرفته اگرشما محل واقع شدن منامن را از طرف دهستانهای نوده و

نساز دیده باشید به این مسأله به خوبی و به وضوح پی می برید .

نتیجه اول: پس به این نتیجه میرسیم که معنی منامن خوابگاه و بسترگاه

امن است وکلماتی نظیر منامون یا منامین هیچ  معنی و  مفهوم خاصی

ندارند و کلماتی مهمل هستند که برخی یابدلیل بیسوادی یابدلیل عدم 

 آگاهی از آنها استفاده  کرده  و  میکنند و برای این کلمات در لغتنامه

ها و فرهنگنامه ها هیچ معنی نوشته نشده است.

3- مانا مان : و احتمال سوم این است که این همان {مانا } پایدار و جاوید 

و ماندگار و پایا و آنچه که برای همیشه می ماند . مان بن مضارع ماندن

اول شخص مفرد

 ( لغت نامه ی دهخدا                                                                                                                                                                                                              مان(اِ) خانه را گویند و نیز خان و مان اتباع است . (لغت فرس اسدی

چ اقبال ، ص397)به معنی خانه باشد ک ...

  مان(ع اِ)(از«م ی ن »)آهن آماج و کلند« کلنگ» که بدان زمین شیارند

(منتهی الارب) (ناظمالاطباء ). تبری دودم که بدان زمین را شخم کنند،

مجد این کلم .                      

 فرهنگ فارسی معین                                                                                                                    

مان [ په]1 - (اِ) اسباب و اثاثیه خانه 2 - مثل و مانند 3 - خانه 4 - بصورت

پسوند درکلمات مرکب آید وبه معنی محل ، جا و خانه : دودمان، خانمان

، شادمان ...

   فرهنگ لغت عمید                                                                                                                           

مان.(ضمیر) [پهلوی: mān] [']emān, mān] ضمیرمتصل اول شخص جمع

: کتابمان.

 (بن مضارعِ ماندن) [mān] = ماندن۱ ، بمان : بایست ، توقف کن 

 (بن مضارعِ ماندن) [پهلوی: mān] [mān] = ماندن۲                                                                                                                           (اسم) [پهلوی: mān] ‹مانه› [قدیمی] [mān ۱.]خانه؛ سرای:♦ چو آمد

     برمیهن ‌و ‌مان خویش / ببردش به‌ صد لابه مهمان خویش ...           

نتیجه دوم : اگر[مانا مان] باشد میتوان بمعنی خانه ی جاوید وهمیشگی

درنظرگرفت یاخانه ی آباد و سرای جاودان مثل دودمان و خانمان ازآنجاکه

این کلمه امروزی (منامن ) همان [مانا مان ] باشد و یک کلمه ی پهلوی

بمعنی قدیمی .خانه و سرای است نظر و احتمال قوی می تواند باشد،

چون ما ایرانیان قبل از اسلام زردشتی آتش پرست بودیم و زبان پهلوی

زبان رایجِ آن دوره بوده .

مکتوب فوق یک نظر و یک فرضیه است با احتمال، ما کلمات را در حد و

اندازه ی خودمان بررسی می کنیم  قطعیّت ندارد ، ولی احتمال وجود 

چنین چیزی باشد هست .  

4 - من آ من  :  نظر چهارم  که به خاطرم رسید این است ( من + آ + من  )

بدلیل اشتغال ساکنان اصلی این سرزمین ، این مرز و بوم و این خطّه در

زمانهای دور و نه چندان دور به کشاورزی و غالبا به گندم و جو . درزمان -

های قدیم آب و هوا اینگونه نبود . بعلت نبود یا کمبود آلاینده هایی مانند:

کارخانجات و گازهای گلخانه ای ، اتومبیل ها و کارگاهها و حتی میتوان

گفت : دود سیگار زیرا تعداد مصرف کنندگان سیگار به این اندازه نبود.

 زمین های حاصلخیز و خاک مرغوب این نواحی و بارش نزولات آسمانی

محصول فراوانی را به ارمغان می آورد . اگر چه از آن کشاورز نبود و از آن

مالکین و خوانین زور گو و ظالم بود ولی محصول قابل توجه و درخوری با

ابـــزار آلات و ادوات اولیــه ی کشاورزی بدست می ‌آمد و برای تخمین و 

محاسبه ی این محصولات پیمانه ای بود و هست بنام ( مَن ) هر من برابر

باسه کیلوگرم امروزی است . وهنگام پیمانه زدن زمـان برداشت محصول

پی در پی پیمانه می زدند . و روزها بطول می انجامید و این پیمانهمَن )

، ( کیل ) بود که اغلب از تنه درختان درست می شد و بعدآ با بروز حلب

روغن های خوراکی و ماشین آلات و غیره جایگزین شد و هر صد من یک

خروار است . به همین خاطر منامن شده ؛ یعنی من آ من ، کیله کیله ،

باتمآن باتمان. محل کشت و زرع ، سرزمین کیل و من و خروار . مانند :

( سراسر _ باشاباش )،(دوشادوش _‌ دوش دوشه )، (برابر _ پایاپای ) ،

(گرداگرد _ دؤهادؤر ) ، ( پیآپی _ دالبَِدال ) ، ( نوشانوش _ ایچه ایچ ) ،

(مالامال _دولهادول، لَبَِــلَب ) و اینگونه اصطلاحات و الفاظ در زبان ترکی

آذری بیشتر از زبان فارسی است .مانند : قاچاقاچ ، چالاچال ، قالاقال ،

یاتایات ، آلاآل،‌ ساتاسات، دویه دوی، ویراویر ، بیچه بیچ ، بنوعی میتوان

افعال امر زبان ترکی را اینگونه ساخت : گئت = برو = گئده گئت ، سات

= بفروش = ساتاسات و ....

 شما هم نظر بدهید ، یاریمان کنید ، اصلاح بفرمائید . تا به یک نتیجه ی

قطعی و قابل قبول برسیم . باز اگر کلمه ای ، نظری ، اصطلاحی بهذهن

ما خطور کرد در جهت تکمیل این مطلب حتما در معرض دید شما عزیزان

خواهیم گذاشت . انشا ءالله تعالی       

 

 

                                                            با نهایت سپاسگزاری و قدردانی

                                                         برادر کوچک شما رایت عبادی منامن

  خوانندگان گرامی اساتید ارجمند و همولایتیهای عزیز منتظر نظرات انتقادات و

                       پیشنهادات شما هستم  لطفاً

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.