راستی دلتان برای  منامین تنگ نشده است؟

برای زیبایی هایش ، برای مهربانی هایش ،برای مردمان زحمت کش ورئوفش ،

برای کوچه پس کوچه های تنگ وباریکش ،برای آراتنگه،کوللوگ،آللاهبر،

برای طبیعت زیبای دشت های قشنگش،برای آردشلی داغ،قورت یوواسی،آلمامشه ؟

باورکنید وقتی نام روستای عزیزمان به رشته ی تحریرمی آید آدم ازشدت شوق وشادی هذیان می گوید.اصلانمی دانم چه می نویسم ویاچه می خواهم بنویسم؟

بایدبگویم که آی دوستان مهربان،آی منامینی های عاشق وعاشقان صادق، راستی دلتان برای آن هایی که بودند والان نیستند تنگ نشده است؟ برای ...

توراخدابه دل نگیرید دوست دارم دقِّ دل دوری ازروستایمان رابه سر کامپیوترواینترنت وتکنولوژی خالی کنم .مراببخشیددلم برای هرتک تک عزیزانی که یادمی کنم تنگ شده است...

اَیَنده نین شیرین شیرین سویمه گی

جهان بی نین گوللو تومان گئی مه گی

مش فرجین بوغدا،جَرَه دویمگی

خوش گونلرین مزه لری دادیدی

منامینون آبروسی آدیدی

***

قربعلی نین شیرین شیرین نی سسی

مش رحمانین بایردا هی هی سسی

گولعلی نین خورجونیلا هئیبه سی

هئیبه سالوب چِینه توخوم توکمه گی

خورخورائدوب اکوزیئری سوکمه گی

***

نازخانمون دانشماقی گولمه سی

مئیی بی نون آغاج مینوب سورمه سی

نارخانمون هوروکلو ساچ هورمه سی

شیرین اولدوآراتنگه قوجالدی

خیرالله دان نامردفلک باج آلدی

***

مش حَسَنون داغارچیقی چاخماقی

داوارلارین دالسیجا باخماقی

گولنده آغزینن سویی آخماقی

قورداخوخو دیین کیشی نجولدو؟

خزانیله پرپراولوندو سولدو

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.