1- ایل بایرامی دیل بایرامی              «تعارفات بیهوده»

پستیله آجیل بایرامی                     «سرسفره ی هفت سین»

الده جوراب میل بایرامی                 «دختران وخانم های روستایی»

صفلرده زتبیل بایرامی                    «صف برای خرید عیدنوروز»

بیگانه فامیل بایرامی                     « آشتی همه باهم»

گوزلریاشین سیل بایرامی              «به فکردیگران نیزباش»

سوتّه یاش انجیل بایرامی

قول قچ اولان شیل بایرامی            «خانه تکانی های کشنده»

یومورتاچیل چیل بایرامی

آلمیلانارگیل بایرامی

اولسون مبارک سوزلره

2- شیرین شکربال بایرامی

اوده یاتوب قال بایرامی               «استفاده بهینه ازتعطیلات»

منی یاداسال بایرامی

اون بئش گونو آل بایرامی

توخو جوراب شال بایرامی

دایرا،دُهُل چال بایرامی

مردمده یوخ حال بایرامی

رمل آت وتوت فال بایرامی

بزازوبقال بایرامی

بیچاره حامال بایرامی           «برای ندارهاروزخوبی نیست»

اولسون مبارک سوزلره

3- اغیاریله یاربایرامی

گویدن یاغان قاربایرامی

پاکیزه منداربایرامی             « شیک پوشی بعضی هاوکهنه پوشی خیلی ها»

گول بایرامی خاربایرامی

یوخ بایرامی واربایرامی

قارنم چالی تاربایرامی                       «حرف دلِ طفلک، ندارها»

اوینیری دیلداربایرامی

یوخسول سیزیللاربایرامی                 «خداکمک حال ندارهاباشه ان شاءالله»      

ارباب نرللاربایرامی                         «خداکمی هم به مردم مرفّه عقل بده انشاءالله»

فرفرفرلّاربایرامی

اولسون مبارک سوزلره

4- رگلرده یوخ قان بایرامی             «دراثرخرج زیاد ازهوش می ره»

یوخ درده درمان بایرامی

 ایستی چخا جان بایرامی

بیچاره مهمان بایرامی             «میزبان شرمنده ازحضورمهمان وبرعکس»

شرمنده خذلان بایرامی

آواره ایمان بایرامی

مردم پریشان بایرامی 

 اوره گی شان شان بایرامی

اولسون مبارک سوزلره

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.