در این تحقیق سعی بر این بوده تا نقش خانواده را كه نقشی بنیادی،سرنوشت ساز در رشد و شكوفایی استعدادهای ذاتی فرزندان می باشد را بیان نمایم.

ابتدا مقدمه ای در مورد انسان،اشرف مخلوقات بیان گردیده،سپس نقش قرآن و تاثیر آن به عنوان منبع تعالی انسان از ابعاد مختلف وجودی انسان مطرح گردیده و در ادامه با استفاده از كتب مربوط به تبیین انواع خانواده و تعریف استعداد و نحوه تاثیر خانواده بر رشد فرزندان مطالبی بیان گردیده كه امیدوارم مفید واقع گردد.

 

اهمیت تحقیق:

لزوم آن بر همه روشن است آنجایی كه تقریبا همه افراد بشر تربیت كننده ی فرزندان خود می باشند،بایستی با نحوه تربیت و شناخت و پرورش استعدادهای فرزندان خود آشنا باشند،زیرا برای داشتن جامعه نمونه و ایده آل انسان بایستی سالم و بزرگ منش تربیت نموده تا شاهد سربلندی جامعه خود باشیم.این تحقیق به ما كمك می كند تا گامی در جهت شناخت و پرورش استعدادهای كودكان خود برداریم.

ضرورت تحقیق:

ما در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم كه شاهد ضعف در عملكرد خانواده می باشیم و شاهد این مدعا جوانان جامعه می باشند.با هویتی ناشناخته و درونی پرورش نایافته،بنابراین لزوم پرداختن به نقش خانواده در شناخت و راهنكایی فرزندان ضرورت پیدا می كند.

 

                                           

 

 

 

 

 

فرضیه:

1-اعتقادات والدین و توجه به فرامین قرآن زمینه رشد و شكوفایی فرزندان را فراهم می كند.

2-والدین اولین و مهم ترین پرورش دهندهی فرزندان هستند.

3-احترام به فرزندان باعث رشد شخصیت و استعداد كودكان خواهد شد.

4-شركت دادن كودكان در بحث های خانوادگی باعث ایجاد انگیزه فكر كردن  یادگیری آن ها خواهد شد.

5-حس خلاقیت و كنجكاوی كودكان در خانواده رشد می یابد.

6-پاسخ به سوالات كودكان توسط والدین ،باعث تشویق خلاقیت كودكان خواهد شد.

7-خانواده های پیچیده،بهترین محل برای رشد و تكامل فرزندان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«والدین اولین و مهمترین پرورش دهنده فرزندان هستند»

(اعلامیه جهانی حقوق بشر از سازمان ملل)

 

 

مقدمه:

خداوند اراده فرمود كه گنج مخفی خود را آشكار سازد،وآن را اشرف مخلوقات خود نام نهاد و آن گوهر ارزشمند را در صدفی محكم و مطمئن پرورش داد تا به دور از هر آفت و گزندی به رشد مطلوب خود برسد و آن را انسان نام نهاد.

خداوند انسان را از همان آغاز خلقت در دامن پرمهر و محبت الهی مادر . پدر نهاد تا این دردانه جهان خلقت در كمال آرامش وآسایش به كشف و تجربه و علم و معرفت و دریافت حقیقت نائل گردد و منازل این راه غریب و عجیب را مدد مربیان و معلمان الهی طی نماید و به سرمنزل مقصود نائل گردد.

در این تحقیق سعی بر آن بوده كه نقش والدین در پرورش استعدادهای انسان كه ودیعه های الهی هستند آشكار گردد،به امید اینكه مفید واقع گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر قرآن و عمل به فرامین در پرورش كودكان بسیار موثر است. قرآن مهمترین تربیت كننده انسانهاست و بهترین و كاملترین دستورات در جهت رشد انسان در تمام جنبه های وجودی (كه ما از آن بی اطلاع هستیم)می باشد و انسان را به مرحله تام و كامل انسانیت می رساند،كه نمونه بارز آن رسول اكرم(ص) می باشد.كه انسان كامل و عقل كل می باشد . هرفردی می تواند فراخور استعداد و ظرفیت و گنجایش خود از قرآن برخوردار باشد.

كسی كه خود را در مسیر تربیت قرآنی قرار دهد و به فرامین و دستورات آن عمل كند و از نواهی آن خودداری نماید رو به كمال پیش می رود،رو روزبهروز جنبه های مختلف وجودی او شكوفا شده و خودنمائی می نماید،این فرد می تواند دیگران را نیز خصوصا فرزندان خود را تربیت نماید.مثلا در سوره مباركه ی لقمان،مسائلی را كه اولیا بایستی به آن اهمیت بدهند بازگو می نماید.دستوراتی كه هر یك ابعاد مختلفی از تربیت را دربر دارد.

در چند آیه این سخن از لقمان حكیم و بخشی از اندرزهای مهم این مرد الهی در زمینه توحید و مبارزه با شرك به میان آمده در حدیثی از پیامبر می خوانیم:

«به حق می گویم كه لقمان پیامبر نبود،ولی بنده ای بود كه بسیار فكر می كرد،ایمان و یقینش عالی بود،خدا را دوست می داشت و خدا نیز اورا دوست داشت و نعمت حكمت بر او ارزانی فرمود ...»

لقمان حكیم سفارشاتی به فرزندان خود دارد كه در واقع برای تربیت فرزندان می توان از آن استفاده نمود.

پس از سفارش به عبادت خدا،مسئله احترام به والین را تاكید دارد كه عامل احترام باعث ایجاد عاطفه و مهر و محبت وسایر مسائل می گردد كه زمینه را جهت رشد و شكوفایی انسان مهیا می نماید. سفارش به نماز كه باعث پاك شدن روح و جان آدمی می گردد و زمینه مساعد برای رشد استعدادهای درونی می گردد.نماز علفهای هرزه گناه و شك و بدبینی و عوامل بازدارنده پیش رفت انسان را از بین برده و به استعدادهای انسان مجال رشد و خودنمایی می دهد.با منع فرد از فقر و فحشا و منكرات باعث می شود كه مغز او از مسیر منحرف باز گردد و انرژی فرد را در مسیر ناصواب خروج ننماید و با تمام قوا در جهت پیش رفت و سازندگی پیش رود.

اصطلاح(تلنت)به معنای استعداد ریشه در كتاب انجیل دارد. این اسم بر یك واحد پولی دلالت می كرد كه ارزشمندی كه در خاورمیانه در سطح گسترده ای مورد استفاده بوده به اعتقاد ما برخی از مردماز بقیه مردم با استعدادترند كه تیزهوشترند،حافظه بهتری دارند،دارای حواس حساستری می باشند. عده ی بسیاری معتقدند كه میزان استعداد ذاتی اهمیت چندانی ندارد،بلكه مهم استفاده ای است كه فرد از آن استعداد می كند یك موهبت طبیعی كه به جلو رانده نشود اتلاف شده است.

 

 

خانواده در تربیت فرزندان نقش مهم و اساسی دارد به اعتقاد دانشمندان برای تربیت كودكان بایستی حتی قبل از تشكیل جنین اقدام به تربیت نمود،البته تربیت خود تا به این صورت محیطی پاك و به دور از آفات برای كشت این بذر نورانی مهیا نمود.دوران جنینی هم شرایط مربوط به خود را دارد و در این دوران حساس كه فظیفه سنگین آن برعهده ماد می باشد باید كمال دقت و مراقبت را به عمل آورد تا فرزندی سالم و آماده برای تربیت و تعلیم پرورش یابد. 

زمانی كه كودك پابه عرصه وجود می گذارد همراه با او استعداد و تواناییها یی كه زمینه ارثی دارد متولد می گردد. این بذر های آماده كه در ضمیر انسان به ودیعه نهاده شده،به دست چه كسی بارور می شود؟آیا اولین باغبان وجود انسان كسانی جز پدر و مادر می باشند؟

پس مهمترین نقش را در تربیت و تعلیم و شناسایی استعدادهای افراد والدین بر عهده دارند. حال باید والدین با نقشهای خود آشنا شوند تا بتوانند به نحو احسن استعدادهای فرزندان خود را پرورش دهند. قدم اول شناخت خانواده ها است و این كه رشد و تكامل كودكان در چه خانواده هایی بیشتر است.رشته های ارتباطی میان خانواده نمونه ای از یكپارچگی می باشد.با شرایط باثباطی كه افراد در آن احساس حمایت و همسانی می كنند تمایزگذاری به این واقعیت اشاره دارد كه افراد خانواده به رشد فردیتی خود از طریق كشف چالشها و فرصتهای جدید تشویق می شوند.

خانواده ای كه هم پارچه و هم متمایز می باشد می تواند به عنوان یك خانواده پیچیده در نظر گرفته شود.اگر این دو نیرو در خانواده كه یك در ثبات،افراد را بسوی یكدیگر می راند و دیگری در جهت رشد و دگرگونی آنان را از یكدیگر دور می سازد در طول زمان برای ابقای پیچیدگی با یكدیگر انطباق بیش از حد می تواند مانع از رشد سالم گردد.بالاخره یك احتمال دیگر كه نامطلوب نیز هست،فقدان هر دو بعد در یك خانواده است. به چنین سازمانی از خانواده می توان ساده نام نهاد زیرا انرژی مصرف شده توسط اعضای خانواده نه موجب پیدایش نظمی فزاینده می گردد و نه تغییری در ارتباطات پدید می اورد.هرچند ممكن است در تمام انواع خانواده ها فرزندانی پرورش یابند كه به رشد و تكامل استعدادشان بپردازد،اما در صورت عدو وجود عامل،پیچیدگی در خانواده به وجود عوامل بیرونی مانند كمك یا شانس نیاز می باشد.انتظار می رود كه خانواده های پیچیده بهترین محك برای رشد و تماكل استعداد نوجوانان باشند. دیدگاه نویسنده با اتكا به یافته های این تحقیق این است كه پیچیدگی خانواده ها،امر استفاده از انرژی توجهی كودكان در فعالیت ها،موجد رشد را افزایش داد و بنابراین به كیفیت تجربه ی ذهنی آنان هم در خانه و هم در مدرسه كمك می كند.هنگامی كه افراد به انجام كاری علاقه مند می باشند با در آن غرقه گذشته اند،در آن واهد به دو روش ظاهرا متضاد از توجه خود استفاده می كنند آنان نسبت به محیط حاضر پذیراتر،خودانگیخته تر و بازتر می باشند و هم زمان با آن فعال تر،هدف گراتر،انتخابی تر و مسلط تر هستند.

 

 

 

معمولا در زندگی روزمره این كیفیات از یكدیگر مجزا می باشند.در ساعات فراغت،مانند تماشای تلویزیون معمولا منفعل و راضی (اما غیر متمركز)می باشیم و یا مانند ساعتی كه به مطالعه كتاب در سی می پردازیم،هشیار و متمركز (اما نه چندان خوشحال)هستیم.شرایط موجود در یك خانواده یكپارچه متمایز شده از طریق كمك،هردوی این حالات توجهی،بافتی برای كسب تجربه بهینه ایجاد میكند.برای مثال در یك خانواده یكپارچه ثبات و اعتماد وجود خواهد داشت. وجود این عوامل نیاز به اتخاذ موضع دفاعی و تعارض را كاهش می دهد.از این رو احساس راحتی كردن و غرقه شدن در هركاری كه به آن مشغولند آسانتر می گردد. از سوی دیگر یك خانواده متمایز شده استقلال را تشویق نموده،چالش ها را فراهم كرده و اتلاف انرژی از طریق بی كار گشتن را نفی می كند. از این رو مشغولیت متمركز در فعالیت هایی كه نیازمند خویشتن داری می باشد را تقویت می كند. تركیب این ابعاد بهترین شرایط را برهی تجربه بهینه فراهم می سازد.محیط پیرامون خانواده پیچیده،شخصیت های خود مختار و پیچیده را تربیت می كند.به بیان دیگر افرادی كه از روی عادت به یك موقعیت ملال انگیز از طریق جست و جو برای یافتن محرك و چالش واكنش نشان می دهد و از طریق ارتقای سطح مهارت ها با یك محیط محرك اضطراب،مقابله می كنند.

این گفته ها به آن معنا نیست كه مجود یك خانواده نمونه ایده آل از ضروریات رشد و تكامل استعداد می باشد.نمونه های بسیاری از افراد خلاق موفق وجود دارد كه در خانه های با یك سرپرست پرورش یافته اند.افرادی كه خیلی زود یتیم شدند یا افرادی كه والدینشان یك محیط پر تنش و پر تعارض را برایشان ساخته بودند،اما معتقدیم كه این موارد استثنایی یك منبع نفوذ دیگر در محیط اجتماعی فرد و حمایت و تحریك لازم برای رشد و تكامل استعداد را تامین كرده است.از این رو پیچیدگی خانواده واقعا یك توصیف اجمالی در پیچیدگی شبكه میان فردی است كه كودك را در سال های اولیه زندگی محاصره می كند.

 واما این كه استعداد چیست؟

والدین آگاه باید علائق و توانایی های كودكان خود را كشف نمایند و آنها را در جهت آن فعالیت ها راهنمایی نمایند.انجام یكی از موضوعاتی كه از مسائل اولیه رشد شخصیت و استعداد كودكان و پایه گذار اعتماد به نفس و اتكا به خود در وجود كودك می شود احترام به كودك می باشد.كودك از همان لحظه نخست شخصیت مخصوص به خودش را دارد و حتی بعضی ها معتقدند كه می توان درباره شخصیت او پیش بینی هایی كرد(در همان لحظه های نخست)كودك نسبت به شخصیت خودش حقی دارد و باید شخصیتش در تمام طول زندگی مورد احترام گرار گیرد و از همان ابتدا به كودك به صورت یك انسان نگاه كرد و به این مطلب دقت كرد كه هر كودكی فردی است با خصوصیات خاص خودش و استعدادها و ظرفیت،و فردی مخصوص به خودش.

 

 

 

چگونگی رشد شخصیت و استعدادهای كودك به میزان زیادی بستگی به این دارد كه چگونه در خانه و  مدرسه مورد توجه قرار می گیرد . چه رفتاری نسبت به او اعمال می شود.

 

یك مثال چینی:

روزی حاكم هوشمندی به مردم شهرش چنین گفت:فرزندم با یكی از فرزندان شما جابه جا شده،من می روم و مدتی دیگر باز می گردم و فرزندم را با خود می برم.حاكم این را گفت و رفت.مردم شهر از ترس آن كه مبادا فرزندانشان شاه زاده باشند،تلاش زیادی در تعلیم و تربیت آنها نمودند،به طوری كه بعد از چند سال كه حاكم به آن شهر بازگشت متوجه شد شهر و مردم آن تحول زیادی پیدا كرده اند،به طوری كه فرزندانشان به مدارج عالی علمی رسیده بودند. پیرزنی از حاكم پرسید:من كه می دانم فرزند من شاه زاده است،اما تو خود بگو كه شاهزاده واقعی كیست؟همه فرزندان این شهر شاهزاده اند.

كودكان بسیار سوال می كنند آنها بیشتر شبیه علامت سوال های كوچكی هستند كه دائما در كنار پدیده های مختلف قرار می گیرند و والدین باید جوابگوی این سوالات باشند كه یكی از دردسرهای دائمی آنها است كه تحمل آن بسیار دشوار است.

اما والدینی كه سوالات كودكان خود را جواب می دهند خلاقیت را تشویق می كنند.باید دانست كه كودكان برای یادگیری باید سوال كنند.آنها احتیاج به پاسخ دارند و اولیا باید چراها را تشویق كنند،خلاقیت و كنجكاوی از حصیصه های كودكان می باشد.اوج خلاقیت 5 سالگی می باشد كه در صورت عدم توجه و پرورش رو به افول می رود و این وظیفه والدین است كه حس خلاقیت كودكان را پرورش دهند و حس ها(كنجكاوی و خلاقیت)در خانواده پرورش می یابد،زیرا مدرسه محیط مناسبی برای پرورش این حسها نمی باشد و آن سبب ماهیت و طبیعت آموزشی رسمی های درسی رایج مدارس می باشد كه قانون تطابق و پیروی كردن را پاداش می دهند.

البته آموزگار نیز در این میان بی تقصیر است زیرا او با حدود سی دانش آموز طرف می باشد كه باید  هم به تكالیف آنها رسیدگی نماید و هم زمانی را برای آزمایش و امتحان آنها بگذارد،بنابراین یكی از صفات مهم والدین فرصتی است كه در جهت تشویق كنجكاوی و خلاقیت در اختیار كودكان می گذارد.باید به كودك فرصت داده شود تا خودش به كار بپردازد،مگر آنكه او درخواست كمك كرده و یا والدین تشخیص دهند كه یك پیشنهاد از طرف آنها از عدم موفقیت كار كودگ جلوگیری خواهد نمود،كودك باید بیاموزد كه ابتدا

 

 

 

 

بر روی مسائل تمركز داشته باشد. توجه،یك عادت خوب است یكی از راههای موفقیت كودكان كسب عادت نوجه و تمركز حواس در سال های اولیه زندگی است كه كمك والدین می تواند این عادت را در كودكان به وجود آورد.

تمركز حواس را می توان در بسیاری از كارها به او یاد داد،مانند عبور از خیابان،حل معماها و انجام كارهای جزئی منزل.والدین باید به گفتن این جمله عادت كنند كه مطالب كتاب را بخوان و عینا برای من بازگو كن.در مراحل بعد به كودكان نباید اجازه داد تا وقت گذرانی كنند و سرعت زیاد مستلزم تمركز بیشتری است.یه طور جدی باید به كودكان گفت كه در هنگام مطالعه باید مطالعه كرد و در هنگام باز یباید بازی كرد.

یادگیری كودك نسبت به توجه كردن به مطالب در خانه بهتر از مدرسه حاصل می شود،زیرا در كلاس درس احتمال دست پاچگی در مبین است و سرعت خواندن و انجام تكالیف باعث زمینه سازی برای كسب موفقیت های فردی می شود.موفقیت در بعضی از مسائل كه بصورت آنی به وقوع می پیونددباعث می شود كه زمینه موفقیت در سایر مسائل زندگی نیز ایجاد شود.كودكان به موفقیت روزانه احتیاج دارند و مهمتر این كه آنها باید بدانند كه والدینشان از موفقیت آنها اطلاع حاصل كرده و به وجودشان افتخار می كنند.والدین باید به كودكان بفهمانند كه موفقیت یك رویای دور نبوده و می توان به آن دست یافت.

در امر یادگیری و آموزش،تشویق عامل و محركی اساسی برای كودك به حساب می آید،زیرا كودك دید مثبتی نسبت به یادگیری پیدا می كند و بصورت كلی تر به درس و مدرسه علاقه پیدا می كند.تجربه علمی شخص شما هم نشان می دهد كه چگونه گاهی فرزند خودرا مورد تشویق قرار داده اید و او در عین ضعف و ناتوانی با تمام وجود سرگرم كار و تلاش شده است،تا چه در حد رضای خاطر خود را عمل نشان داده و چه میزان تسلیم رای و نظر شما گردیده است.

اصل در تشویق تحریكی عاطفی،مادی یا معنوی است كه وسیله و سببی باشد برای تحقق اعمال و رفتار مثبت افراد و یا موجبی است كه كودك را وادار و اقناع كند كه دست از اعمال ناروا كشیده و به سوی اعمال صواب جهت پیدا كند. بدین سان در تشویق،مقصد ما هدایت و راه آموزی است.می خواهیم در سایه آن كودكان زندگی بیاموزند و در طریق موفقیت و رشد گام بردارند. اگر تشویق به گونه ای درست و اندیشیده و نیز به موقع و متناسب با عمل كودك صورت گیرد،عاملی موثر برای سازندگی و جهت دهی او خواهد بود. كشش و شوق و جذبه ای در كودك ایجاد می كند كه در ادامه سیر در جهت مقصدی كه ما برای او تعیین كرده ایم پرداخته و رفتار 

 

 

 

 

ناصواب خود را ترك نماید.همچنین تشویق عاملی است برای كار و فعالیت كودك.نفوذش نه تنها در كودك،بلكه در بزرگترها هم به حدی است كه گاهی مسیر و روال زندگی آدمی را تغییر می دهد.از نفوذ و قدرت تشویق می توان برای جهت دهی اعمال و كردار كودك استفاده كرد،چراكه برای پیشرفت تحصیلی و حتی رشد اخلاقی كودك بسیار موثر است.اثر آن در دختران به مراتب بیشتر از پسران است،شاید بدان خاطر كه دختران عاطفه ای رقیق و احساس نیرومندتر از پسران دارند.

این كه چه می شود تشویق در افراد موثر می افتد و آدمی بدان شدیدا علاقه مند می گردد،پاسخ روان شناسان این است كه این امر به سرشت و فطرت انسان مربوط می شود.ساخت و تركیب بندی روان انسان به گونه ای است شوقی به تایید دارد و از هرچه كه حاكی از بی اعتنایی و طرد است گریزان است این تایید چه بهتر است كه از سوی والدین و مربیان صورت گیرد.بدان خاطر كه كودكان به سوی كسانی بیشتر جلب و جذب می شوند كه آنها را مورد تشویق قرار داده اند و طبیعی است كه این امر زمینه ساز ملاحظاتی در تربیت گردد و امروز نهی ها در آنها بیش تر از پیش موثر واقع گردد.

ریشه دیگر ناشی از این امر است كه انسانها  در برابر اعمال و رفتاری كه جاهل و از عاقبت آن بی خبرند می خواهند كنجكاوی كرده و خودرا از وسوسه تردید و نیك یا بد آن رهایی دهند.حال اگر فرد گران قدر و مورد قبولی برپای عملش صحنه بگذارد و كار و رفتار اورا درست و به صواب تلقی كند خرسند و قانع شده و با اطمینان بیش تری به آن اقدام می كند.والدین انتظار دارند كودكان دوران موفقیت را پله به پله طی كنند و به مراحل بالا برسند،اما گاهی اتفاق می افتد كه كودكان از مسیر خود منحرف می شوند و به سوی عدم موفقیت و شكست كشیده می شوند.

والدین آگاه باید شكست را تشخیص داده و اجازه ندهند تا این عامل بارها و بارها در زندگی كودكان اتفاق بیفتد. برای كودكان ك فعال هستند و كارهایشان در سطح عالی است،علایم واپسگرایی سریع در او مشاهده می شود.در علائم واپس زدگی زمانی مشخص می شود كه كودك از مسیر خارج شده و تا حدودی راه را به سوی عدم مو فقیت طی كرده است. سازمان مدارس به گونه ای نیست كه بتوان عامل این گونه واپس زدگی را پیدا نماید و این وظیفه به عهده والدین است.البته والدین نیز تلاشهایی در جهت موفقیت فرزندان خود انجام می دهند،لیكن بسیاری از آنها متخصص تعلیم و تربیت نیستند.گاهی راه حل این گونه مشكلات از محیط بیرون از خانه كمك خواسته می شود،در حالی كه محیط خانواده برای رفع این مشكلات مناسب تر است.

 

 

 

 

در این راه دو عامل مهم وجود دارد:

1-میل كودك در جهت به كار بدن سعی و كوشش است.

2-تشویق توام با همدلی و تفاهم از طریق والدین است.

والدین می توانند این دو عامل را چه با كمك و چه بدون كمك دیگران به مرحله اجرا در آورند. در مسئولیت هایی كه به كدك داده می شود نباید خیلی زیاد و نباید بسیار اندك باشد بلكه باید بین این دو باشد تا كودك در آن شاد و موفق و آرام باشد.والدین در اعمال كنترل و انضباط باید تا جایی پیش بروند كه كودكان تصمیم بگیرند،همزمان با این بایستس نظافت اتاق و نگهداری از وسایل شخصی را نیز كودكان به عهده بگیرند.

 

مسئولیت موفقیت در مدرسه نیز باید بطور عمده به عهده خود باشد اما بایستی همچنان پشتیبانی والدین همراه آنها باشد تا نگرانی ها و اضطراب های كوچك بصورت جدی و عمده در نیاید.والدین باید مواظب باشد در صورت مشاهده هرگونه گزارش مشكلات و رفتار كودك در مدرسه یا فقدان صحبت درباره مدرسه،عصبی بودن و ستیزه جویی كودك دوری جستن از خانواده و تمایل به فرار و پناه بردن به كتاب و یا سایر فعالیتها خشونست نشان دادن،اذیت كوچكترها بایستی مورد توجه والدین باشد تا این مشكلات كوچك منجر به بحران نشود.

برای مبدل كردن توان بالقوه كودكان با استعداد به بالفعل،حمایت خانواده چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تعیین كننده است. تغییر عاداتی كه كودكان در سالهای اولیه ی زندگی كسب می كنند و نگرشی كه نسبت به زندگی پیدا می كنند دشوار است،بنابراین ضروری است كه محیط اولی،ثبات و انگیزش لازم برای رشد عادات و نگرشهایی كه رشد پیچیده را در زندگی بعدی میسر می نماید فراهم كند.شاید شخصا مهم نباشد كه این ثبات و انگیزش توسط دوبزرگ سال از دو جنس مخالف كه با یكدیگر ازدواج كرده اند،برای كودكان فراهم گردد.اما هنوز این واقعیت سخت پابرحاست  كه در فرهنگی كه ما می شناسیم در گذشته های دور نیز مانند حال حاضر اكثریت مطلق مسئولیت های مربوط به پرورش كودكان بر دوش خانواده ها قرار داشته است.یعنی بزرگ سالانی كه از طریق ژنتیك یا توسط تعهدات معتبر اجتماعی با یكدیگر پیوند یافته اند.هرگاه برای تربیت كودكان از ابزارهای دیگری استفاده شده

 

 

 

 

است،نتیجه كار بسیار دور از موفقیت بوده است و در نتیجه كل مسئولیت های خانواده یا بخشی از آنها در پرورش كودكان مجددا مرسوم گشته اند.

ساعاتی كه بعضی از كودكان در خانه می گذرانند نعمتی بزرگ برای آنان است. والدین آنها گرم و دوستداشتنی هستند و به ایجاد یك محیط سزشار از فرصت های چالش انگیز كمك می كنند برای دیگران گذراندن ساعاتی در خانه یك كابوس است.كنار آمدن با مشكلات موجود در خانواده غالبا تمام آن انرژی ای كه یك كودك می تواند مصرف كند را به خود اختصاص می دهد و میزان كمی برای استفاده در فعالیت هایی با جهت گیری رشد و نمود او باقی می گذارد.

برای مثال یكی از بزرگترین منابعی كه موجب اتلاف نیروی یك كودك می گردد،اجبار به كنار آمدن با فشارها و تنگناهای خاص بسیاری از خانواده های تك والد می باشد.این واقعیت وجود دارد كه بعضی از كودكان خانواده های تك والد ممكن است بیشتر كاهای خودشان را فرا بگیرند و بنابراین درسهای با ارزشی درباره زندگی بیاموزند.

 

اما هم سالان حمایت شده ی آنان،در پیله امن خویش فرصتهای بیشتری برای یادگیری مهارت های اساسی در اختیار دارند. مشكلات بعدی در خانه می تواند تا حد زیادی موجب كاهش توانائی یك كودك در تمركز دادن شود.بر عهده والدین است كه كار مدرسه،لزوم آموزش و اهمیت كسب آگاهی را شرح دهند.لازم است كه والدین به فرزندانشان در ایجاد تمركز،تحرك،عزت نفس و حس توقع از خود،كمك كنند.اما درنهایت این تلاش های خود كودك است كه تعیی ن كننده ی میزان تحصیلا ت آتی اوست.

والدین میل و رغبت در یادگیری را ایجاد كنند.حالتی مثبت ایجاد كننده حالت كودكان باید عقب بودن در مدرسه باشد،نه این كه فقط از كنار آن رد شوند.انتظارات بالا،شالوده ی زندگی اند و باید در تمام زمینه های زندگی به وجود آیند. همزمان با افزایش سن از اشتیاق دانش آموزان برای رفتن به مدرسه كاسته می گردد.چرا به علت تاثیر پذیری از هم شاگردی و دیگر عوامل آشفتگی اجتماعی است كه كودك به آنها متمایل می شود.

این چرخش تمایلات از زمینه های مورد تاكید شما به عنوان والدین دور شده و به سوی فعالیت های هماهنگ با هم كلاس جهت می یابد.والدین پیشرفتهای فرزند هم راه با واكنشهای متعددی از طرف والدین بود.لبخند ،تحسین و تشویق این تاكید و مباهات باید

 

 

 

 

همچنان ادامه یابد و در مثال صفحه بعد معلوم می شود كه با پایین آمدن سطح انتظار شما چه اتفاقی می افتد.در اولین سالهای مدرسه،والدین جلوی در منزلشان به والدین خوش آمدگویی می گویند،امروز مدرسه چطور بود؟آیا این كار هنری توست؟

چه ایده ی زیبایی«تمجید غالب است» در سالهای بعد،از كودك با این جملات استقبال می شود:(از صبح اتاقت را ریخت و پاش كردی،كتابهایت را روی زمین رها نكن،چرا امروز آن بلوز را در مدرسه پوشیدی به «انتقاد غالب است».

كدام لحن خوش آمدگویی را ترجیح می دهید؟كدام برخورد موجب انگیزش شما در انجام خوب كارهای مدرسه می شود؟

انتقاد نه فقط از انگیزه حركت می كاهد بلكه تاثیر پذیری منفی بر عزت نفس دارد كه بر سطح توقع از خود تاثیر می گذارد.انتقاد مثبت،توجه و حمایت كودك در ایجاد خود انگاره،دست یابی به یك حس مطلوب ،انتظار از خود انگیخته باقی مانده كمك می كند.عزت نفس،اطمینان به خود و ارزش قائل شدن برای خود را به همراه می آورد و مردم منطبق با خود انگاره یخود و توقعات خودشان و دیگران رفتار می كنند تصور شخص از خودش تعیین كننده سرنوشت او خواهد بود.

 

وقتی انتظار پدر و مادر متضاد از یكدیگر باشد كودك چنین تصور می كند كه انتظار پدر و مادر بیش از حد توان اوست و كودك توانایی رساندن خود را به سطح توقعات والدین ندارد و در این صورت برایش مشكل بزرگی پیش می آید و این مشكل چه از نظر نمره ی درسی و چه از نظر رفتار و چه در برخورد با میهمان تاثیردارد.

 

والدین می توانند به صحبتهای فرزندان،نوع تفكر او را در مورد خودش بدانند كه البته این مسائل و مشكلات با تنبیح حل نخواهد شد،ولی باید برای حل مشكل كنترل جدی را داشته باشند.برای این منظور بایستی والدین یك وقت اضافه ای برای صحبت با كودك بگذارند و فرزند خود را كمك كنند تا در ذهن خود مركز توجه خاصی برای خود درست كند.وقتی اندیشه ها در درون ذهن با یكدیگر تناسب تركیب شوند،به صورت الگوی تفكر در می آیند.فكر كردن درباره این نظریه ها  این فرصت را به ذهن می دهد كه آنها را بصورت الگوهای اندیشه درآورند نظریه های جدید از طریق روش تفكر در این الگوها جذب می شوند.

 

 

 

 

وقتی با تصمیم جدی روبرو می شویم و می گوییم بگذار كمی راجع به آن فكر كنم،یعنی ما به دنبال فرصت هستیم تا ببینیم این اندیشه جدید در غالب نقشه ها و طرح های ما جایی دارد یا نه.این روش فكری سبب می شود كه مراكز توجه حقیقی در ذهن گردد.والدین باید از گوش كردن در سخنان كودكان صبر و حوصله داشته باشند و بگذارند آنان افكار خود را به زبان خود بیان كنند. این فرض در كلاس پر از شاگرد برای كودك به دست نمی آید.تفاوت فكر كودكان باعث می شود كه یك سوال از طرف كودكی باعث خنده دیگری باشد و كنترل این وضعیت برای هر آموزگاری مشكل است.

هرچه كودك بیشتر بداند،گرایش او به دانستن بیشتر می شود و زمینه های زیادتری را می تواند به دانش خود اضافه نماید.پس باید والدین از طریق گوش كردن به سوال كودكان و كمك كردن به آنها در یافتن پاسخهای مناسب به گسترش مركز علائق و توجه كودكان یاری نمایند.

 

 

خلاصه:

خانواده به عنوان اولین مكان رشد و تعالی انسانها دارای نقش ممتاز و ویژه ای می باشد.نقش پدر و مادر حتی قبل از تشكیل نطفه تعیین كننده شخصیت و جوهره وجودی انسان می باشد.دوران جنینی نیز نقش مهمی در رشد مغزی و فكری و روحی فرد دارد.بعد از تولد با پی ریزی های انجام شده،فصل جدیدی از رشد آغاز می گردد.خانواده امن،پذیرا،انسانی،معتقد،متدین،مكانی عالی برای پرورش گل وجود انسان می باشد.احترام به شخصیت انسانی كودك،محبت،تشویق به موقع،توجه به نیازها و علائق،پرورش حس كنجكاوی و خلاقیت و شناخت افكار كودك و ... موجب رشد و بالندگی وی می گردد.همه اینها دردرجه اول در سایه خانواده امكان پذیر است و چنین كودكی علاوه بر سعادت خود برای سعادت و سلامت جامعه و انسانها تلاش می كند و تحولی شگرف در جامعه انسانی پدید خواهد آورد.بنابراین نباید نسبت به ارزش و اهمیت خانواده بی اهمیت بود،بلكه بایستی برنامه های مختلفی جهت آگاهی و رشد خانواده ها در نظر گرفت و این مسئولیت به عهده نهادها و موسسات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

1-قرآن كریم-مترجم

2-برگزیده تفسیر نمونه(جلد)-مولف احمد بابایی-سال 1374-دارالكتب الاسلامیه-تهران

3-پی ریزی سازگاری اجتماعی كودكان-سیما نظری-سال 1374-انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامیایران-تهران

4-خانواده و مسائل مدرسه ای كودكان-علی قائمی-بهار78-انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران-تهران-شابك964-451-73-0

5 – قدرت والدین-شری فرگوسن و لارش ای . مازین-مترجم نسرین پارسا-انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران-تهران-شابك 964-451-020-8

6 –نوجوانان با استعداد و ریشه های موفقیت و شكست-می هانی چیكشت-می هانی كون راتورند،ساموئل ویلن-نعمت كدیور-انجمن اولیای مربیان جمهوری اسلامی ایران-تهران-شابك 964-451-009-7

–نقش اولیا پیروزی تحصیلی فرزندان-لسی جی نیسون-سال87-نسرین پارسا-انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران-تهران

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.