تصویر اوج شکوه خورش رستم از بام منامین

عصرگاه یک روز آفتابی که هوس کوه پیمایی به سر آدم می زند بی اختیار روانه می شود طرف قله های اطراف روستا، قله های قافلانکوه (قاپلانتی)، قاسم کلکی، و رشته کوههای طویل از قله گل آقا تا قله علم زمیسی و چرخش آن به طرف کوه های چناران و کوههای زنجان و میانه

بدون اینکه مقصدم مشخص شود از خانه زدن بیرون و نا خودآگاه خود را در بالای قله علم زمیسی یافتیم، شکوه و ابهت زیبایی داشت.

در نگاه اول روستا را در شراشیبی زیبایی به تصویر می کشید که دره ای پر از باغ و سرسبز تا دور دست و کشتزارهای انتهایی بی نهایت ملک منامین با زدن پلکها به بالا دشت چایقوشان و دمدل و در بالا دستش روستاهایی در دامنه کوه همچون ویو و نوده و در آن سوی دور دستان روستای قره تکان در اندرون کوه آرمیده و تا چشم کار می کند کوه است و دره.

کوه های خلخال و آن ور آق داغ

با چرخش چشم به راست و کمی بالاتر کوه سر به فلک کشیده و همیشه سفید آق داغ همراه با کوه های همسایه اش جلوه گر می شود، زیبایی خاص و چشم انداز بی نظیری را می توان مشاهده کرد روستای نساز در آغوش آق داغ و یک قدم آن طرفتر رشته کوههای مَلَه داغلار و کو ههای اطراف روستاهای برندق و طویستان و گلوجه و نمهیل با نظاره گر فصلش می درخشند.

آق داغ زیبا

مَلَه داغ و کوه های برندق و نمهیل

و با پیچش چشم تیزبین به چپ دشت بزرگ هشتجین با روستاهای اطرافش را با رشته کوه های پشت سرش به تصویر می کشد و یک قدم جلوتر و تا کور سوی چشم لب می ترکاند و کوههای این ور خلخال زیبا و آن ورش طوههای میانه استان آذربایجان شرقی.

اما زیبایی تصویر فقط اینها نبود بلکه با یک چرخش 180 درجه ای و چند قدمی جلوتر طبیعت بکر و زیبا که پر از نعمت بی کران الهی رودی با پیچ و خمش که دور و برش سبز و با طراوت و در بالادستش رشته کوه های زنجان و روستاهایش (روستاهای بخش خمسه زنجان).

آری رودخانه قزل اوزن با پیچ و موجهای قشنگ و دل فریبش با شرشر آبشارهایش که دل کوهها را کنده و سرازیر می شود.

تصویر قشلاق بالادست منامین با زیبایی و فراز و نشیب هایش و چند قدم آنطرف طرفتر قشلاق پایین دست منامین با جلوه هایش و آن سوتر نگین خلخال نمهیل زیبا در لب قزل اوزن.

اینها خواب و رویا نیست بلکه دورنمایی از قله علم زمیسی منامین است، رشته کوه هایی که سروهای همیشه سبزش جلوه و شکوه و زیبایی وصف نشدنی را نقاشی می کند.

این تصویرگر یک قله ای از منامین است، قله ای که می توان گفت سه استان را از یک مکان به تصویر می کشد، استانهای آذربایجانشرقی (میانه) و زنجان و خطه خودمان اردبیل.

دلم تنگ همون کوه است الان

دلم شور همون کوه است الان

شبی در خواب بینم سبز  و شادان

صبی در چشم بینم سرو  و سامان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic